Nieuwsbrief

Voorziening oudedag via lijfrente

U als medische vrije beroepsbeoefenaar dient veelal zelf voor uw oudedagsvoorziening zorg te dragen. Een aantal beroepsgroepen kent  een (verplichte) beroepspensioenregeling welke in zekere mate voorziet in een pensioenvoorziening maar voor velen geldt ook dat zij ook hier volledig zelf in moeten voorzien.

Uiteraard kan dit door netto te sparen (vermogen opbouwen) maar er is ook de mogelijkheid om dit op een fiscaal vriendelijke wijze te doen. Dit kan via een lijfrentevoorziening met de keuze dit via een verzekeringsoplossing of via banksparen te doen. De hoogte van uw maximaal jaarlijks toegestane opbouw in een lijfrentevoorziening wordt bepaald aan de hand van een zogenaamde jaarruimte berekening. Of er sprake is van enige jaarruimte(n) wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren.  Aan de ene kant zijn dat inkomstenbronnen, denk hierbij aan winst uit onderneming, inkomen uit arbeid maar ook de bijtelling van de auto en aan de andere kant dient er rekening gehouden te worden met al bestaande voorzieningen, denk hierbij aan de eerder genoemde beroepspensioenregeling maar ook afbouw van de oudedagsreserve.

Belangrijk hierin is wel dat een dergelijke jaarruimteberekening fiscaal op tijd gemaakt moet worden. Voor het belastingjaar 2013 gelden hiervoor de inkomens- en pensioengegevens van 2012 daarbij is het ook belangrijk dat de daadwerkelijke financiële storting van de gewenste lijfrente inleg voor 31 december 2013 dient te hebben plaatsgevonden. (ontvangen bij bank of verzekeraar). Zorg ervoor dat wij op tijd over de nodige gegevens (jaarrekening en voor zover van toepassing het Uniform Pensioenoverzicht ) beschikken om de jaarruimteberekening voor u te maken en om u daarbij passend te adviseren. Naast het vaststellen van de jaarruimte is het ook mogelijk om ontstane tekorten in het verleden te repareren aan de hand van de zogenaamde reserveringsruimte ook wel inhaalruimte genoemd.

Axxellence kan dit, na inventarisatie van de hiervoor benodigde gegevens, geheel voor u in beeld brengen. Wilt u nader geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor aanvullend pensioenopbouw, neem dan contact op met uw adviseur van Axxellence, zodat er een voor u passende maatwerk oplossing gevonden kan worden.

 

Visie op de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt ligt onder een vergrootglas. Allerlei instanties hebben er een mening over en maken ook beleid op deze markt. Denk bijvoorbeeld aan de overheid of de Nederlandse banken en verzekeraars. Maar ook de Europese commissie en het IMF hebben een mening over onze woningmarkt en geven gevraagd of ongevraagd advies. Als consument en woningbezitter zou u zich volgens de meeste meningen en adviezen ernstig zorgen moeten maken. Maar is het nu werkelijk zo slecht allemaal?

Laten we eens een paar beweringen op een rij zetten:

De woningmarkt is verziekt
 
Natuurlijk heeft de woningmarkt het moeilijk. Prijzen zijn gedaald en het aantal transacties is ontzettend afgenomen. De nieuwbouw stagneert en ook de huurmarkt stagneert. Maar om de woningmarkt nu verziekt te noemen gaat wel ver. De economische omstandigheden zijn slecht en de consument is onzeker.Dit heeft een duidelijk effect. Maar dit gebeurt nu eenmaal in een vrije markt. En dit is ook weer zo vergeten op het moment dat de economie weer aantrekt en de onzekerheid verdwijnt.
 
Onze hypotheekschuld is veel te groot.

De nationale hypotheekschuld wordt vaak in relatie gezet tot ons Bruto Binnenlands Product. Maar men zou ook kunnen kijken naar het woningbezit dat er tegenover staat. Als men dat doet dan zijn de cijfers heel anders. Onze nationale hypotheekschuld bedraagt ca. 650 miljard euro. Dat is iets meer dan de helft van de totale waarde van alle woningen. Daarnaast hebben wij ook nog eens ongeveer 150 miljard euro in spaar- en beleggingspolissen. De netto schuld is dus nog een stuk lager.

De huizenprijzen in Nederland zijn veel te hoog

Regelmatig wordt beweerd dat de prijzen in Nederland veel te hoog zijn door de hypotheekrenteaftrek. Echter ondanks de verschillende fiscale systemen is de prijsontwikkeling in Nederland vergelijkbaar met overige Europese landen. Gemiddeld is de reële prijsindex vanaf midden jaren 90 gestegen van 100 naar 200 punten. Als men dit corrigeert voor inflatie en kwaliteitsverbetering dan is de jaarlijkse prijsstijging gemiddeld 0,5%. Wat wel zorgwekkend is is dat het aantal transacties gedaald is. In 2012 werd er 50% minder transacties geregistreerd dat in het topjaar 2006.

Huizenprijzen in Nederland zijn ingestort

Ook deze bewering kan niet geheel worden gestaafd. Natuurlijk zijn er voorbeelden van huizen die met tientallen procenten zijn gedaald. Veelal in de duurdere sector. Maar gemiddeld is de huizenprijs sinds 2008 “slechts” met iets meer dan 15% gedaald. Vervelend maar niet verontrustend en absoluut niet te vergelijken met bijvoorbeeld Spanje waar gemiddeld meer dan 40% prijsdalingen zijn opgetreden.
 
Conclusie

De woningmarkt is Nederland staat onder druk maar de algemene teneur is wellicht negatiever dan met cijfers is te onderbouwen. En zodra de markt aantrek zal dat ook gezien worden. Het is te hopen dat dat moment niet lang meer op zich laat wachten. De eerste berichten over voorzichtig herstel zien we inmiddels ook verschijnen.

  

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders van Motorrijtuigen WEGAM/WEGAS
 

Uw werknemers zijn in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg met alle risico's van dien. U kunt worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd of in opdracht van u als werkgever. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensderving kunnen enorm oplopen en zeer omvangrijk zijn.
 
De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook de eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze uitsluitend WA of WA- beperkt casco is verzekerd.

Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade in het verkeer, kunt u geen beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Dit komt doordat de schade met of door motorrijtuigen expliciet is uitgesloten. De WEGAM-verzekering biedt wel dekking, zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij de werknemer ligt.

De WEGAM-verzekering is alleen van toepassing op motorrijtuigen. Indien uw medewerkers zich ook op een andere manier in het verkeer voortbewegen, bijvoorbeeld per fiets of lopend, dan adviseren wij de iets uitgebreidere WEGAS- verzekering. De WEGAM/WEGAS-verzekering is daarom een uitstekende aanvulling op uw Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) en Ongevallen/schade (inzittenden)verzekering.

Indien u meer informatie wenst over deze verzekeringen of deze verzekering wenst af te sluiten voor uw werknemers, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

 

De ArtsenAutoVerzekering van Axxellence
Nu extra voordelig!

Een ongeluk zit in een klein hoekje…….

Axxellence heeft een autoverzekering ontwikkeld die helemaal aansluit bij uw doelgroep.
Deze axxellence verzekering is uitsluitend bestemd voor artsen en hun gezinsleden.

• Geen eigen risico
• 3 jaar nieuwwaarde van de auto bij Total loss
• Direct een levenslange no- claimgarantie bij 10 schadevrije jaren
• Medische instrumenten tot €3500,- meeverzekerd
• 2e gezinsauto direct dezelfde  no-claimkorting als 1e auto

Vergelijk uw premie en de voorwaarden.
 
Interesse? Kijk op www.axxellence.nl/auto

 

Ingrijpende afspraken in de arbeidsmarkt?

U zult er vast over gehoord hebben in het nieuws, maar wellicht niet geheel doorgrond hebben wat de consequenties zijn van de afspraken die gemaakt zijn door werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid. Weliswaar zijn deze afspraken nog niet in vertaald in wetgeving (wellicht per 2015), maar het lijkt ons goed u nu vast kennis van te laten nemen, daar u vast voorbereid bent.

Met name voor medewerkers met tijdelijke contracten verandert er (zeer) veel, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van diens proeftijd, ontslagvergoeding, concurrentiebeding of opvolging van tijdelijke dienstverbanden. Het gaat hier te ver om in te gaan op alle details, maar als u tijdelijke arbeidscontracten met uw medewerkers sluit gaat dat u dat straks zeker aan. In z’n algemeenheid kunnen we stellen dat voor al deze onderwerpen er een aanmerkelijk strikter regime wordt ingesteld, ter bescherming van de werknemer.

Ook is het van belang kennis te nemen de veranderde regelgeving van flexwerkers. Dit zijn medewerkers met bijvoorbeeld een nul-uren contact (al dan niet met een min-max. urengarantie) en de medewerkers met een oproepcontract met voorovereenkomst. Over de eerste kunnen we kort zijn: voor de Zorg komt hier een verbod op. Deze laatste categorie kan daarentegen nog wel.

Tevens blijft het ook voor nu voor veel mensen een zeer weerbarstige materie, waar wij u graag mee helpen. Voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en/of hulp bij het opmaken van arbeidscontracten, kunt u met ons contact opnemen. Ook voor contracten met zelfstandige medewerkers (VAR-WUO-houders) bent u bij ons aan het goede adres.

Maakt u daar gerust gebruik van, voordat we achteraf zaken moeten repareren!